Privacystatement

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft iWink de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website. 

Cookies

iWink registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan iWink de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. 

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Inschrijfformulier

Bij het inschrijfformulier wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons Kirra CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en zijn alleen beschikbaar voor de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. Alle medewerkers van iWink hebben bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd. Alle medewerkers van iWink gebruiken authenticatie in twee stappen om in te loggen.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

Voor formulieren op pagina's binnen maarhoedan.nu die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door Kirra CMS. Deze staan altijd op servers die door onszelf worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

U heeft recht

  • op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
  • uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken.
  • via onze supportafdeling een klacht in te dienen.

Verder goed om te weten

  • Als u uw contactinformatie weigert te geven dan heeft dat invloed op hoe wij u kunnen bereiken. Zo kan het zijn dat u belangrijke informatie over het seminar mist.
  • Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.
  • Meer informatie over digitale veiligheid bij iWink